Lange Afstand Wandelpaden

 

 

 


Pieterpad / 1 Pieterburem-Vorden v.v.<br>

LAW Wandelgids Pieterpad 1    
Traject Pietrburen - Vorden
Te voet door Nederland. Over ťťn van de langst mogelijke afstanden tussen het uiterste noorden en de verste zuidpunt is het Pieterpad uitgezet, tussen Pieterburen en de Sint Pietersberg. Dit 490 kilometer Lange Afstand Wandelpad is de meest populaire LAW in Nederland geworden. Deze gids bevat alle ingrediŽnten voor een zorgeloze tocht, zoals een nauwkeurige stap-voor-stap beschrijving in twee looprichtingen.
Paperback | 164 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9070601893 | ISBN13: 9789070601898

 

Pieterpad / Traject 2 Vorden -Maasticht<br>

<!--webbot bot=

LAW Wandelgids Pieterpad 2    
Traject Vorden - Maastricht
Het Pieterpad dat loopt van Pieterburen naar de Sint-Pietersberg bij Maastricht is zonder twijfel de meest bekende wandelroute in ons land. In dit boekje wordt het tweede deel ervan beschreven. Het boekje is opgezet zoals alle andere delen van de serie: een inleiding, wandeltips, informatie over de route, onderdak, vervoer, de markering en over de omgevingsbeschrijving; gevolgd door een overzichtskaart en een etappe-indeling.
Paperback | 176 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9070601907 | ISBN13: 9789070601904
 

Grenslandpad<br>

LAW Wandelgids Grenslandpad    
Het Grenslandpad is een 363 km (de vorige druk 294 km) lange wandelroute die van Sluis in Zeeuws-Vlaanderen naar Thorn aan de Maas loopt. Daarbij wordt voor een groot deel de grens tussen Belgie en Nederland gevolgd. Net als in de andere uitgaven van de Lange-Afstand-Wandelpaden wordt eerst algemene achtergrondinformatie gegeven waarna een overzicht volgt van de verschillende etappes met een routebeschrijving in twee richtingen op de rechterpagina en een fraaie, gekleurde 1:25.000 kaart van de Topografische Dienst op de linkerpagina. Waar nuttig wordt deze routebeschrijving afgewisseld met tekstuele informatie, voorzien van kleurenfoto's. Achterin worden onder andere suggesties voor dagtochten gegeven. Bovendien zijn overnachtingsadressen, campings, hotels, pensions en dergelijke opgenomen, net als informatie over het openbaar vervoer langs de route. Voor buitenlanders is er een beknopt lijstje met de Engelse vertaling van veelgebruikte termen. De uitslaande flappen bevatten voor een overzichtskaart en achter onder andere een verklaring van de gebruikte symbolen op de kaarten. Herziene en geactualiseerde druk.
Paperback | 208 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068625 | ISBN13: 9789071068621

 

Hollands Kustpad<br>Rutger Burgers

LAW Wandelgids Hollands Kustpad 2 en 3
De wandelroute het Hollandse Kustpad loopt tussen Hoek van Holland en Den Helder. In dit boekje zijn deel 2 en 3 opgenomen, het Visserspad (LAW 5-2) en het Duin- en Polderpad (LAW 5-3). Na uitleg over het gebruik van de gids en een inleiding over de Hollandse kust volgen de etappes van de route. De etappes varieren van 1 tot 7 kilometer. Per etappe zijn een kaartje en routebeschrijving opgenomen, alsmede wat informatie over bezienswaardigheden.
Paperback | 192 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068641 | ISBN13: 9789071068645

 

Lingepad / 2<br>

LAW Wandelgids Lingepad 2
Het Lingepad wordt evenals alle andere Lange-Afstand-Wandelpaden in twee richtingen beschreven en op gekleurde topografische kaarten van 1:25.000 afgebeeld. Daarnaast is de route met wit-rode tekens in het veld gemarkeerd. In deze routegids vindt u achtergrondinformatie over de omgeving, gegevens over openbaar vervoer en overnachtingsmogelijkheden.
Paperback | 88 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068528 | ISBN13: 9789071068522

 LAW Wandelgids Marskramerpad 1    
Traject Overijssel
Paperback | 88 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068692 | ISBN13: 9789071068690
 

Marskramerpad / II
Rob Wolfs


LAW Wandelgids Marskramerpad 2 
Traject Veluwe
Het tweede deel van het Marskramerpad loopt van Deventer naar Amersfoort en is honderd kilometer lang. De route doorkruist grofweg drie gebieden: het IJsseldal, de Veluwe en de Gelderse Vallei. Zeventig procent gaat over onverharde of hafverharde paden en wegen. De contrasten zijn groot: het open cultuurlandschap in de uiterwaarden en het kleinschalige boerenland in de Vallei tegenover de bossen, heide en zandverstuivingen op de Veluwe.
Paperback | 80 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068463 | ISBN13: 9789071068461
 

Marskramerpad / 3<br>Steven van Schuppen, M. van Bijnen & V. Maas

LAW Wandelgids Marskramerpad 3    
Het is eindelijk zo ver. De totstandkoming van het Marskramerpad deel 3 heeft heel wat pionierswerk gekost, vooral het laatste deel, dat aanvankelijk Haarlem als einddoel had. Het bleek uiteindelijk ondoenlijk een attractief parcours richting Haarlem te creŽren, dat aan de gestelde kwaliteitseisen zou voldoen. De route is nu omgelegd via Leiden met Den Haag als eindbestemming. De 'Marskramerweg' is nu Marskramerpad deel 3, echter zonder de verbinding met de partnersteden OsnabrŁck - Haarlem. Jammer voor de traditie, maar daar staat een zeer aantrekkelijk routedeel tussen Leiden en Den Haag tegenover. Bovendien wordt nu ook de binnenstad van Leiden en de landgoederenzone tussen Den Haag en Wassenaar door een Lange-Afstand-Wandelpad aangedaan. De totale lengte van de route is 120 km, het pad is een aantrekkelijke oost-westverbinding en doorkruist verschillende landschapstypen.
Paperback | 96 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068587 | ISBN13: 9789071068584
 

Pionierspad<br>

LAW Wandelgids Pionierspad    
Het Pionierspad is een wandelroute op de bodem van de voormalige Zuiderzee. Na een aanloop door de waterrijke Wieden gaat de tocht grotendeels over land dat zestig jaar geleden nog niet bestond. Een bizarre gedachte! De route maakt dit pioniersverhaal zichtbaar. Plannenmakers, inrichters en doeners hebben het land gemaakt. Boerenland, waar pioniers de zware klei hebben bewerkt tot vruchtbare bodem. Daartussen liggen grote stukken natuur.
Paperback | 112 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068595 | ISBN13: 9789071068591

 

Wad- en Wierdenpad<br>J. de Boer & N. van de Broek

LAW Wandelgids Wad en Wierdenpad    
Het boekje is opgezet zoals alle andere in de serie; eerst een algemene inleiding, wat wandeltips en een tabel met de verschillende etappes, gevolgd door oost-west en west-oost beschrijvingen van de route op rechterpagina's en gekleurde 1:25000 kaarten van de Topografische Dienst van het betreffende gebied op linkerpagina's. Het geheel is verlucht met aardige pentekeningen en kleurenfoto's. De uitgave wordt besloten met informatie over Openbaar vervoer en Overnachtings- en andere adressen. Vergeleken met de vorige druk zijn alle kaarten vernieuwd en zijn alle gegevens over openbaar vervoer en overnachtingsmogelijkheden gecontroleerd en uitgebreid. Enige informatie over het landschap en bijzonderheden onderweg zijn toegevoegd. Bovendien is voor Frans-, Duits- en Engelstaligen een korte handleiding achterin opgenomen.
Paperback | 112 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068579 | ISBN13: 9789071068577

 

Zuiderzeepad<br>D. Monch & Monch, J.

LAW Wandelgids Zuiderzeepad    
Het Zuiderzeepad is een 405 kilometer lange wandeltocht die van Enkhuizen naar Stavoren loopt. Daarbij volg je min of meer de grenzen van de oude Zuiderzee. Eigenlijk zou je dus van Den Oever naar Zurich in Friesland moeten gaan, maar dan moet je de eindeloze Afsluitdijk over en dan is de lol er gauw af. Tussen Stavoren en Enkhuizen vaart van april-oktober een veerboot. De route is aangegeven met behulp van de bekende wit-rode strepen. Hij wordt per etappe zowel met de klok mee als tegen de klok in beschreven op rechterpagina's, daar wordt bovendien informatie over bezienswaardigheden onderweg op gegeven. De linkerbladzijden bevatten een gekleurde kaart met meestal een schaal van 1: 25.000 waarop de route staat ingetekend. Tussen de routebeschrijvingen door staan pagina's met aanvullende achtergrondinformatie over de te belopen streek. Achterin staan overnachtingsadressen, informatie over openbaar vervoer langs de route en nuttige adressen. De uitklapbare flappen bevatten een nuttige overzichtskaart en de legenda bij de topografische kaarten. Bevat veel kleine kleurenfoto's.
Paperback | 256 Pagina's | Willems Adventure publ.
ISBN10: 9071068714 | ISBN13: 9789071068713

 

On-line Reisboekwinkel

 

Copyright © 1999 - 2008 Jeugdvoetbaltips | Disclaimer Mail de webmaster  Laatste upload op: 24 november 2008