Autisme & Gedrag boeken  

 
Autisme<br>Theo Peeters

Autisme
door Theo Peeters
Mensen met autisme hebben het moeilijk om betekenissen te begrijpen achter de waarneming. Ze kunnen nauwelijks afstand nemen van de letterlijkheid en hebben dus problemen met verbeelding. Als je een autist vraagt 'Wat is er aan de hand?', kijkt hij wellicht verbaasd naar zijn hand. Als je hem liefdevol zoent en vraagt hoe dat voelt, antwoordt hij waarschijnlijk zoals Rain Man in de gelijknamige film. Nat.' Deze letterlijkheid weegt op heel zijn doen en laten: zijn communicatie, zijn sociaal gedrag, zijn begrip, zijn gevoel, zijn spel en zijn vrije tijd, kortom, op al die gebieden die ons leven het meest zinvol maken. Maar ook hulpverleners en ouders hebben daardoor problemen. Ze beseffen onvoldoende hoe ingewikkeld en boeiend het is om 'normaal' te zijn. Ze kunnen zich een wereld zonder abstracties niet voorstellen. Een eenvoudige wereld waar de dingen voor zich spreken, kennen ze niet. Ook dat is een probleem van verbeelding, want er is enorm veel verbeelding nodig om mensen te helpen, die lijden aan een gebrek aan verheelding. Toch kan het, met veel geduld en inlevingsvermogen. Mensen niet autisme kunnen geholpen worden als we hun problemen begrijpen. Niet wij moeten hen proberen aan te passen aan ons - dat gaat toch niet wij moeten ons aanpassen aan hen. Autisme. Van begrijpen tot begeleiden biedt op dat punt meer dan theorie. Het boek geeft praktische tip mogelijke oplossingen, talloze getuigenissen van ouders én autisten, en de allerlaatste inzichten op het vlak van auti-behandeling.
Paperback | Uitgeverij Houtekiet | 2001
ISBN10: 9052402302 | ISBN13: 9789052402307

 

Autisme bij kinderen<br>Chantal Sicile-Kira

Autisme bij kinderen
door Chantal Sicile-Kira
In AUTISME BIJ KINDEREN vinden ouders en leerkrachten een antwoord op al hun vragen over autistische spectrumstoornissen bij kinderen. De auteur geeft tips en adviezen die helpen om het kind op te voeden en te onderwijzen tot een zelfstandige volwassene die zich staande kan houden in de moderne maatschappij.
Paperback | 368 Pagina's | Unieboek BV | 2005
ISBN10: 9026965974 | ISBN13: 9789026965975

 Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden ? / druk 1<br>Mia Zeevalking

Autisme: hoe te verstaan, hoe te begeleiden?
door Mia Zeevalking
Mensen met autisme kunnen als gevolg van hun stoornis meestal niet zonder hulp en ondersteuning hun weg in het leven vinden. De stoornis roept dermate grote problemen op voor de persoon en voor zijn omgeving dat professionele begeleiding nodig is. Bovendien is het van groot belang om autisme op zo jong mogelijke leeftijd te onderkennen, omdat juist dan de meest cruciale ontwikkeling plaatsvindt en het risico op de ontwikkeling van secundaire problematiek het grootst is. Hoe eerder de onderkenning, hoe groter de kans op een succesvolle ondersteuning. Niet zelden zijn trouwens ook begeleiding en hulp in latere levensfasen nodig. Bovendien strekken deze begeleiding en hulp zich uit tot alle levensgebieden: wonen, leven en werken. Dit cahier wil niet alleen inzicht geven in wat autisme inhoudt, maar ook informatie geven over het begeleiden van autisten. Daartoe wordt in een afzonderlijk hoofdstuk onder meer aandacht geschonken aan de kwaliteiten van de opvoeder en de begeleider.
Paperback | 76 Pagina's | Bohn Stafleu van Loghum | Studieboek | 2000
ISBN10: 9031328456 | ISBN13: 9789031328451

 Autisme verteld<br>

Autisme verteld
Sommige auteurs in dit boek hanteren de term Neurotypicals (NT'ers); dat is de afkorting van neurologically typical, het syndroom waarmee ze ons, 'normale' mensen benoemen. Een aantal mensen met autisme maakten de oefening om ons te beschrijven, net zoals wij hen, in termen van een aantal kenmerken die alleen bij zogenaamd normale mensen voorkomen.
'Neurotypicals denken bijvoorbeeld dat hun kijk op de wereld de enige echte is, ze kunnen moeilijk alleen zijn, zijn vaak intolerant tegenover minderheden, hebben het moeilijk om in een directe taal te communiceren en kunnen beter liegen en doen alsof dan mensen met autisme; er is momenteel geen genezing mogelijk. Maar, en dit is het goede nieuws, veel NT'ers hebben hun beperkingen leren compenseren en kunnen zo een normaal contact opbouwen met mensen met autisme.' Het is maar hoe je het bekijkt... Het is de wens van de auteurs dat ze met hun boek een brug bouwen waarop mensen met en zonder autisme elkaar kunnen ontmoeten om er ieders eigenheid te ontdekken en van elkaars verwantschap te genieten.
Paperback | 193 Pagina's | Epo, Uitgeverij | 2002
ISBN10: 9064452695 | ISBN13: 9789064452697

 Brein bedriegt<br>Peter Vermeulen

Brein bedriegt door Peter Vermeulen<
"In zijn nieuwe boek stelt Peter Vermeulen eerst orde op zaken en rekent af met enkele hardnekkige misverstanden. Autisme zit aan de binnenkant, het zien van autisme aan de buitenkant bij normaal begaafden is niet zo eenvoudig. De auteur herleest en onderzoekt kritisch de oorspronkelijke publicatie van Hans Asperger (1944). Gewikt en gewogen is de conclusie duidelijk: het Asperger-syndroom vertoont meer gelijkenis dan verschil met de omschrijving van Kanner. Hun typisch autistisch zijn op het gebied van communicatie, omgang met anderen en specifieke routines beschrijft en illustreert Vermeulen in de hem eigen en ons ondertussen bekende en gewaardeerde stijl: concreet, verhelderend, vaak met een vleugje humor... maar steeds vanuit een diep respect voor hun anders zijn, hun worsteling om te overleven in een voor hen vaak onbegrijpelijke wereld. Ook wordt in dit boek een typische auti-benadering uitgewerkt voor normaal begaafde mensen met autisme: op maat van hun intelligentie én hun autisme, want... brein bedriegt. Een prachtig basisboek. En daarmee zeggen we meteen: we kijken uit naar het vervolg waarin thema's worden uitgediept rond onderwijs, seksualiteit en intieme relaties, psychoterapie, individuele coaching, ouderlijke zorg enz... Had ik dit boek maar 25 jaar eerder kunnen lezen!" Toon De Vriendt, orthopedagoog, afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie UZ Gasthuisberg, Leuven

Paperback | 127 Pagina's | Epo, Uitgeverij | 1999
ISBN10: 9064451273 | ISBN13: 9789064451270
 Doen alsof je normaal bent<br>Liane Holliday Willey

Doen alsof je normaal bent
  door Liane Holliday-Willey
Leven met het Asperger-syndroom.
Pas toen een van haar dochters de diagnose Asperger-syndroom kreeg -- een milde vorm van autisme -- realiseerde Liane Holliday Willey zich dat zij er ook aan leed. Ze begreep ineens waarom zij anders is dan anderen. Door Asperger is ze een verwarde vreemde in deze wereld, een van die mensen die `nooit precies de weg vinden maar ook nooit echt de weg kwijtraken'.
In detail en met humor beschrijft Holliday Willey hoe zij haar jeugd en studiejaren beleefde als een Alice in Wonderland die zich continu moest aanpassen aan nieuwe ervaringen en steeds bezig was te doorgronden wat er om haar heen gebeurde. Daarnaast geeft zij veel praktische informatie over deze stoornis: Hoe leg je een ander uit wat je hebt? Hoe overleef je school en universiteit? Welke banen kun je aan? Hoe organiseer je je privé-leven? Hoe ga je om met je prikkelstoornis? Waar haal je hulp? Mensen met het Asperger-syndroom zullen de gedachten en gewaarwordingen van Holliday Willey direct herkennen. Zij is een van hen, en haar verhaal biedt hoop: ondanks het Asperger-syndroom heeft ze een partner, kinderen, vrienden en een succesvolle carrière.
Doen alsof je normaal bent biedt partners, vrienden, familieleden, leraren en therapeuten inzicht in de wereld van mensen die lijden aan het Asperger-syndroom, mensen die vaak moeite hebben uit te leggen hoe zij dingen beleven.
Paperback | 191 Pagina's | Nieuwezijds B.V. | 2003
ISBN10: 9057121727 | ISBN13: 9789057121722

 Een vreemde wereld / druk 5<br>Martine Delfos

Een vreemde wereld
  door Martine Delfos
In Een vreemde wereld beschrijft Martine Delfos de wereld zoals mensen met een stoornis binnen het autismespectrum die ervaren. Extra aandacht besteedt zij aan kinderen en volwassen met een autistische stoornis die een normale of boven gemiddelde intelligentie hebben: het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Wat er bekend is over deze stoornissen wordt in één omvattend en verklarend model ondergebracht, van het 'niet begrijpen van grapjes', gebrek aan tijdsbesef, obsessies tot en met de 'behoefte alles hetzelfde te houden en geen veranderingen te accepteren'. Zij introduceert als basisbegrip het socio-schema. Dit socio-schema behelst de bewuste en onbewuste kennis van zichzelf, hoe men in de wereld staat en hoe men in relatie tot anderen staat.
Door middel van voorbeelden van kinderen, jongeren en volwassenen met deze stoornissen wordt getracht de lezer in te laten leven in wat het betekent om de wereld zo te ervaren en respect te ontwikkelen voor de kwaliteiten die met de handicap samengaan. Een vreemde wereld biedt inzicht in autisme en handvatten hoe de verschillende aspecten van autisme behandeld kunnen worden om de kwaliteit van leven voor mensen met een autistische stoornis te verbeteren. Het boek is dan ook gedegen en praktische geschreven en zeer geschikt voor een ieder die meer wil weten over achtergronden van autisme spectrumstoornissen met specifieke aandacht voor (hulp) vraaggerichte zorg.'
Paperback | 494 Pagina's | SWP | 2003
ISBN10: 906665533X | ISBN13: 9789066655331

 Het syndroom van Asperger<br>Tony Attwood

Het syndroom van Asperger
door Tony Attwood
Een gids voor ouders en hulpverleners
Tot enige jaren geleden had nog vrijwel niemand van het syndroom van Asperger gehoord. Vandaag de dag is er op elke school wel een kind met het syndroom. De stoornis ? vernoemd naar Hans Asperger die er vijftig jaar geleden onderzoek naar deed ? is herkenbaar door een gebrek aan emphatie, het onvermogen vriendschappen aan te gaan, eenzijdige gesprekken, een enorme toewijding voor een speciale interesse, en een onhandige motoriek.
Dit boek biedt een beschrijving en een analyse van de kenmerken van het syndroom van Asperger. Ook worden vele praktische strategieën geboden om de effecten van de stoornis te beperken. Door het gehele boek zijn citaten en uitspraken van mensen met het syndroom opgenomen, om het begrip te bevorderen. De heldere stijl en overzichtelijke structuur maken dit boek tot een zinvolle bron van informatie voor ouders en hulpverleners.
Paperback | 200 Pagina's | Harcourt Assessment B.V. | 2001
ISBN10: 902651672X | ISBN13: 9789026516726

 Kinderen met een contactstoornis<br>Peter Dijkshoorn, Gerard Dikken & Welmoed Pietersen

Kinderen met een contactstoornis
door Peter Dijkshoorn, Gerard Dikken & Welmoed Pietersen
Een (groeps)behandeling voor PDD-NOS kinderen en hun ouders
De kinderpsychiatrie maakt een enorme ontwikkeling door. Steeds meer wordt duidelijk dat aanleg een belangrijke rol speelt in pathologie (en in 'normaliteit'). Kinderen met een atypische pervasieve ontwikkelingsstoornis (PDD-NOS volgens de DSM), kunnen op basis van aanleg of beschadiging problemen hebben in het contact, in de communicatie, in spraak en taal, in het reageren op interne en externe informatie, in de ontwikkeling van het bewegen en in de sociale intelligentie.
Dit programma is gericht op de begeleiding van zowel deze kinderen als hun ouders, in gescheiden groepen. De ouders leren omgaan met de zwakke plekken die hun kind heeft. Psycho-educatie naast cognitief gedragstherapeutische technieken, bevorderen dat ouders en kinderen na deelname een toegenomen, reëel beeld van de eigen kracht en mogelijkheden hebben.
Deze uitgave biedt een direct bruikbaar en compleet uitgewerkt behandelprogramma, met ondermeer een draaiboek, huiswerkopdrachten, voorbeeldbrieven en formulieren. Naast groepsbehandeling, geeft dit programma ook veel suggesties voor de individuele begeleiding van kinderen en hun ouders. De methode is met aanpassingen ook bruikbaar voor bijvoorbeeld ADHD-kinderen. Drs. Peter Dijkshoorn is kinder- en jeugdpsychiater, drs. Welmoed Pietersen is ontwikkelingspsycholoog en drs. Gerard Dikken is psycholoog-psychotherapeut.
Paperback | 144 Pagina's | Harcourt Assessment B.V. | 1998
ISBN10: 9026515308 | ISBN13: 9789026515309

 


Langs de lijn of erover? / Sport en Kennis<br>Eimer Wieldraaijer & Hans Nieuwenburg

Langs de lijn of erover? Sport en Kennis.
door Eimer Wieldraaijer & Hans Nieuwenburg
In dit boek gaan diverse (top)sporters, trainers, bestuurders en andere (ervarings)deskundigen op zoek naar de talrijke dilemma's waarvoor ouders en hun sportende kind zich geplaatst zien, op weg naar dat hoogsteigen plafond in zowel de breedte- als de topsport. Ouders? Je kunt niet met ze én niet zonder ze.
Paperback | 140 Pagina's | daM uitgeverij | 2006
ISBN10: 9080914606 | ISBN13: 9789080914605

 


Lichtpuntjes

Lichtpuntjes
door Lotte Eijlders 
Lotte is 13 jaar als ze hoort dat ze PDD-NOS heeft, een aan autisme verwante stoornis. Alsof dat nog niet genoeg is, hoort ze een half jaar later dat ze het Syndroom van Gorlin-Goltz heeft. Eén van de symptomen waar Lotte mee te maken heeft is huidkanker.
Ondanks deze problemen weet ze zich te handhaven op de havo en probeert ze overal het positieve van in te zien. Dat dit niet altijd eenvoudig is, zult u begrijpen. Gedichten schrijven doet echter wonderen voor haar zelfvertrouwen en wellicht vindt u hier ook uw eigen lichtpuntje. Geeft boeiend inzicht in de gedachtenwereld van een kind met PDD-Nos.

Paperback | 80 Pagina's | Uitgeverij Free Musketeers B.V. | 30 januari 2009
ISBN13:
9789048404711
 Mafkezen en het Asperger-syndroom<br>Luke Jackson

Mafkezen en het Asperger-syndroom
door Luke Jackson
"een voortreffelijk boek" -- The Guardian
Ben je ooit voor mafkees uitgemaakt? Heb je je ooit een mafkees gevoeld?
Luke Jackson is 13 jaar en heeft het Asperger-syndroom -- een milde vorm van autisme. Op humoristische wijze beschrijft hij welke uitdagingen het leven biedt aan de vele jongeren met het Asperger-syndroom. Hij vertelt over obsessies, zintuigen, diëten, slaapproblemen en morele dilemma's; over communicatie, school en vriendschap en over gepest worden en verliefd zijn.
De tienerjaren zijn een mijnenveld van emoties. Als een tiener ook nog het Asperger-syndroom heeft, is het resultaat vaak explosief. Mafkezen en het Asperger-syndroom is een nuttig boek voor Asperger-jongeren -- die zich zullen identificeren met Luke -- en voor hun ouders, leraren en therapeuten -- die beter zullen begrijpen wat er in kinderen met het Asperger-syndroom omgaat.
"Luke ... heeft een vrolijk boek geschreven ... met waardigheid en humor en zonder bitterheid" -- The Times. "Er zou in de lerarenkamer van elke school met een Asperger-leerling een exemplaar moeten liggen." -- Daily Telegraph "een boeiend en zeer lezenswaardig boek ... met een zeer verfrissende en constructieve wijze van benaderen. Luke vertelt op een uiterst boeiende wijze over zijn leven." -- Balans Belang. In Groot-Brittannië is Mafkezen en het Asperger-syndroom zeer succesvol: het beleefde in een jaar tijd tien drukken. Zomer 2003 zond de BBC een reportage uit over Luke en zijn familie.
Paperback | 208 Pagina's | Nieuwezijds B.V. | 2003
ISBN10: 9057121689 | ISBN13: 9789057121685

 Oudergids autisme<br>Caroline van der Velde

Oudergids autisme
door Caroline van der Velde
Nadat de diagnose autisme is gesteld, lopen ouders samen met hun kind tegen vele muren op. Caroline van der Velde legde zich daar niet bij neer en besloot zelf het heft in handen te nemen. Zij volgde een opleiding en specialiseerde zich in de denkwijze en het handelen van mensen met autisme, zodat ze niet meer als ondeskundige moeder kon worden weggewuifd. Samen met haar kind kon zij nu zijn levenspad uitstippelen.
Vanuit haar dubbelrol van ouder én professioneel begeleider van kinderen met autisme, schreef Caroline van der Velde dit boek met nuttige wenken die het dagelijks leven van autistische kinderen en hun ouders vergemakkelijken. Aan de hand van vele praktische hulpmiddelen zoals spelletjes, schema's en tekeningen, kunnen ouders met deze gids hun kinderen sociaal gedrag leren herkennen en begrijpen. Aan bod komen onder meer:
-theory of mind (tom)
-aan je kind uitleggen wat autisme is
-inspelen op de behoefte aan duidelijkheid en voorspelbaarheid
-inlevingsvermogen bijbrengen
-communicatie verbeteren
-hulpmiddelen sociale vaardigheden
-omgaan met boosheid
-vriendjes maken en houden
-kinderen met autisme leren voor zichzelf op te komen
De Oudergids autisme is een onmisbaar hulpmiddel voor ouders, verzorgers, docenten en therapeuten van kinderen die, net als de zoon van de auteur, zeggen: "Ik heb autisme, géén automatisme."
Paperback | 144 Pagina's | Nieuwezijds B.V. | 2004
ISBN10: 9057121840 | ISBN13: 9789057121845

 Over autisme & communicatie<br>Peter Vermeulen

Over autisme & communicatie
door Peter Vermeulen
"...!?" is niet meteen de meest veelzeggende titel voor een boek. Hij is zelfs onuitspreekbaar. Probeer dat maar eens te bestellen in de boekhandel! Maar toch herken je de tekens. Leestekens zijn het. We kunnen ze zelfs benoemen: "punt, punt, punt, uitroepteken, vraagteken". En toch zegt het je als titel waarschijnlijk niks. Dat komt omdat je er niet in slaagt de boodschap achter de tekens te vatten. U begrijpt al dat dit boek over communicatie gaat. Bij mensen met een stoornis in het autismespectrum verloopt de communicatie niet altijd effectief. Zij missen het talent dat anderen wél hebben om te goochelen met symbolen. Soms kunnen zij symbolen wel benoemen, net als u de leestekens uit de titel benoemt. Maar net zoals bij de titel van dit boek blijft de boodschap, de betekenis achter de symbolen, een raadsel voor hen. Dit komt omdat kennis van symbolen of het "woordenboek" onvoldoende is om tot echte communicatie te komen. Spraak is nog geen taal. Dat weten de specialisten van de computerspraaktechnologie maar al te goed. Willen wij mensen met autisme helpen in één van de meest wezenlijke menselijke activiteiten, de communicatie, dan zal het niet volstaan hen uit te rusten met een bagage vol symbolen. We zullen hen moeten helpen in het complexe menselijke proces van het uitwisselen van betekenissen.
Paperback | 144 Pagina's | Epo, Uitgeverij | 2001
ISBN10: 9064452210 | ISBN13: 9789064452215

 Pedagogische adviezen voor speciale kinderen / druk 1<br>Trix van Lieshout

Pedagogische adviezen voor speciale kinderen
door Trix van Lieshout
De ondertitel op de kaft dekt geheel de lading: 'een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten'. Na een kort theoretisch deel over onder andere 'Algemeen pedagogisch vakmanschap' (dertig bladzijden) wordt alle aandacht gegeven aan twaalf veel voorkomende typen van problemen: angst, faalangst, geremdheid, depressie, stress, ADHD, opstandig gedrag, antisociaal gedrag, PDD-NOS (een aan autisme verwante contactstoornis), NLD, Gilles de la Tourette en borderline. De opzet van de beschrijving is steeds hetzelfde: 1) een beschrijving van het probleemgebied; 2) een zoektocht naar oorzaken; 3) behandeling en begeleiding; 4) prognose (uitzicht op het probleem); 5) concrete verschijningsvorm en de aanpak; 6) samenvatting van de beste aanpak. De schrijfster gebruikt hierbij het idee van de 'Pedagogische kijk- en handelingswijzer' van Jos Haartmans, die in de bijlagen is opgenomen. Een uitgebreide literatuurlijst en een rubriek 'Verder lezen over de verschillende probleemgebieden' zijn aanwezig. Voor allen die werken met kinderen in problematische opvoedingssituaties.
Paperback | 231 Pagina's | Bohn Stafleu van Loghum | Studieboek | 2002
ISBN10: 9031337277 | ISBN13: 9789031337279
 


Respect<br>Hans Kaldenbach

Respect!
door Hans Kaldenbach
RESPECT! is een praktisch boek over jongeren die 'zich niet laten corrigeren'. Het geeft concrete tips voor effectief gedrag, zowel voor individuele correctie als voor corrigeren in groepsverband. Over welke jongeren gaat het? Als je ze corrigeert geven ze jouw het gevoel dat je een zeikerd bent. Ze zullen nooit toegeven dat ze iets gedaan hebben. Ze kennen geen nee, en gaan maar door. Ze praten op een hondsbrutale denigrerende toon tegen je. Je voelt hun minachting, zeker als je vrouw bent. Ze zeggen meteen dat je ze discrimineert. Ze eisen 'respect' maar geven dat zelf juist niet.
RESPECT! is luchtig en puntsgewijs opgebouwd in 99 korte verhelderende paragrafen.

Paperback | 164 Pagina's | Uitgeverij Prometheus | 2005
ISBN10: 9044607065 | ISBN13: 9789044607062

 Sociaal onhandig / druk 4<br>C.A.J.M. van der Veen & B.J. van den Hoofdakker

Sociaal onhandig door Van der Veen / van den Hoofdakker 
In dit boek staan kinderen met de diagnose PDDNOS centraal. Deze kinderen hebben problemen in de ontwikkeling van sociaal begrip en sociaal gedrag. Een redelijk groot aantal van hen heeft ook last van aandachtsproblemen en hyperactiviteit, symptomen die passen bij de diagnose ADHD. Daarom komt ook ADHD regelmatig aan de orde in dit boek. Het eerste deel van het boek beschrijft de problemen van kinderen met PDDNOS en de gevolgen voor de opvoeding en het gezin. Ook komt aan bod hoe de diagnose gesteld kan worden. Enkele veel gestelde vragen van ouders worden beantwoord. Het tweede deel gaat over de opvoeding van kinderen met PDDNOS. Deze kinderen stellen speciale eisen aan hun omgeving en aan hun opvoeders. Dit boek geeft opvoeders een groot aantal tips en concrete adviezen die de opvoeding makkelijker kunnen maken. Iedere ouder kan zelf kiezen welke tips in zijn of haar situatie bruikbaar zijn en welke niet. Het boek is in eerste instantie bedoeld voor ouders, als een ondersteuning bij de opvoeding van kinderen met PDDNOS. Het is ook geschikt voor beroepsgroepen die te maken krijgen met ouders van kinderen met PDDNOS/ADHD, zoals hulpverleners, leerkrachten of (huis)artsen. Het boek kan ook gebruikt worden als ondersteuning bij de begeleiding van ouders.
De auteurs zijn allen werkzaam bij de polikliniek van het Universitair Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie te Groningen en zijn gespecialiseerd in diagnostiek, behandeling en onderzoek op het gebied van PDDNOS en ADHD.

Paperback | 162 Pagina's | Gorcum b.v., Konink. Van | 4e Druk | 2001
ISBN10: 9023234952 | ISBN13: 9789023234951

 Sociale vaardigheden & sport en gedrag / SB 302<br>

Sociale Vaardigheden Sport en Gedrag

De stof in dit boek is opgehangen aan de eindtermen van de deelkwalificatie 'Sociale vaardigheden & Sport en gedrag, SB 302. Het boekje behandeld onder meer: observeren van gedrag, zelfbeeld, gedrag van mensen in groepen, soorten groepen en groepsontwikkeling,groepsnormen, groepsfuncties en -rollen, waarden en normen in de sport, communiceren, algemene gespreksvaardigheden, bijzondere gespreksvaardigheden, gesprekstechnieken, conflicthantering, opvoeden, mogelijkheden van de sportleider als opvoeder, het andere kind, interculturele opvoeding, ontwikkelingsfasen. Het boek bevat, naast theorie, 49 opdrachten.
Paperback | 376 Pagina's | Uitgeverij Angerenstein | Studieboek | 2003
ISBN10: 9076887403 | ISBN13: 9789076887401

 Werk maken van vrije tijd<br>Steven Degrieck

Werk maken van vrije tijd
door Steven Degrieck
Mensen met autisme hebben een gebrek aan centrale coherentie. Ze pikken ook niet altijd even spontaan nieuwe vaardigheden en interesses op. Dit leidt in de vrije tijd tot heel wat specifieke problemen, zowel voor jongeren als voor volwassenen, zowel voor mensen met autisme en een bijkomende verstandelijke beperking als voor normaal begaafden. Uiteraard stelt het probleem voor deze groepen zich telkens anders. Het uiteindelijke doel van vrije tijd is ontspanning. Uitgangspunt daarbij is dat je zelf kunt kiezen en bepalen wat je gaat doen om dat doel te bereiken. Maar kiezen, net zoals zichzelf organiseren, lijkt nu juist een probleem voor mensen met autisme. Ook zijn de sociale aspecten van vrije tijd geen vanzelfsprekendheid. Met een aantal aanpassingen kunnen we die moeilijkheden aanpakken. Het komt er op aan de theoretische kennis over autisme te vertalen in bruikbare, concrete en praktische adviezen. Dat is wat Steven Degrieck doet in dit boek. Hij biedt een ruime waaier aan tips.
Paperback | 142 Pagina's | Uitgeverij Epo | 2003
ISBN10: 906445325X | ISBN13: 9789064453250
 naar sportdvd's
naar sportgames
naar sportboeken

Copyright © 1999 - 2010 Jeugdvoetbaltips | Disclaimer Mail de webmaster  Laatste upload op: 18 januari 2010