ANWB Taalgidsen

In 15 minuten vreemde taal leren? Ga de uitdaging aan via Taalgids van de ANWB. Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie.
 

 

 
15 minuten Italiaans + 2 CD's<br>F. Logi & Kindersley

15 minuten Frans (+ 2 CD's)
Twee compactdiscs en een cursusboek bieden, in wisselwerking met elkaar (lezen, luisteren, imiteren, invullen), een opstapje naar eenvoudig toeristisch Frans. Tussen het eerste woordje 'Bonjour' en de afsluiting 'Il y a un acces pour les chaises roulantes?' ligt een traject van twee maanden dat met vijftien minuten studie per dag afgelegd zou kunnen worden. De bonte bladspiegel (priegelige tekstblokjes met kleurenfotootjes ter illustratie) oogt niet erg overzichtelijk. De verstaanbaarheid is goed. De cursus biedt geen grammaticale structuur, maar gaat uit van memorisatie en het toepassen van automatismen. Hoe dan een zin als 'Je voudrais vous inviter a diner.' (vragend vertaald als 'Heb je zin om bij mij te komen eten?', alsof het 'chez moi' vanzelfsprekend zou zijn) in een iets gewijzigde situatie navenant aangepast zou moeten worden, dient de cursist zelf uit te vinden. Een verwijzing naar andere hulpbronnen en woordenlijstjes completeren de leergang. Bruikbaar voor wie het schoolfrans wat wil reactiveren en, inderdaad, ook elders impulsen kan opdoen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 160 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018023191 | ISBN13: 9789018023195
 15 minuten Frans + 2 CD-ROM's<br>Kindersley

15 minuten Italiaans (+ 2 CD's)
Altijd al een vreemde taal willen leren? Maar weinig tijd! Daar is nu een oplossing voor. Met de ANWB taalcursus is het mogelijk een vreemde taal te leren in slechts 15 minuten per dag. Voor mensen die binnenkort naar Italie gaan en zich willen redden in een vreemde taal is er de ANWB taalcursus. In 12 weken is het mogelijk om in 15 minuten per dag de taal onder de knie krijgen. Na vier dagen zelfstudie wordt er de vijfde dag herhaald. De ANWB taalcursus bevat een praktisch boek met twee cd's van 60 minuten. De cd's zijn ingesproken door een native speaker. Erg handig voor de juiste uitspraak. In het boek is meer aandacht voor de praktische basiskennis om de taal van het dagelijks leven snel te leren. Na 12 weken oefenen zal een gesprek in een hotel, een restaurant of onderweg uitstekend verlopen.
Paperback | 160 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018023205 | ISBN13: 9789018023201

 15 minuten Spaans + 2 CD-ROMS<br>A. Bremon & Kinderley

15 minuten Spaans (+ 2 CD's)
Taalcursus Spaans voor beginners met twee compactdiscs en tekstboekje. Aan bod komen alledaagse thema's als winkelen en eten en drinken. Op de cd's staan de teksten van het boek. Het tekstboekje omvat twaalf hoofdstukken, menukaart en een tweetalige woordenlijst met 2500 woorden. De lay-out zorgt voor optimale benutting van het pocketformaat. Elk hoofdstuk kent een vaste indeling met o.a. een gesprek, naspreek dialogen en reistips. De verwachte tijdsinvestering is vijftien minuten per dag (een les per week). Na drie maanden kan men zich zo een beetje redden. Grammatica komt alleen tussen de regels aan de orde. Vaak wordt volstaan met aanbieden en nazeggen, waar dat kan. Voor dingen als telwoorden en werkwoorden zijn oefeningen. Door de linker- of rechterflap te gebruiken valt het antwoord te bedekken. Efficient is ook het gebruik van foto's bij het aanbieden van vocabulaire. Deze gids met cd's is een goede voorbereiding op een reis naar een Spaanssprekend land en kan ter plekke mensen behoeden voor het ongewild bestellen van bijv. 'Sesos a la romana' (gefrituurde hersenen). (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 160 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018023213 | ISBN13: 9789018023218

 


Deens<br>

ANWB Taalgidsen: Deens
De ANWB-gids Deens onderweg is overzichtelijk en goed bruikbaar. Het taalgebruik is hedendaags en de uitspraakaanwijzingen zijn eenvoudig. Handig zijn de opschriften bij elke rubriek alsmede de aanvullende algemene informatie (b.v. over hulp bij pech en ongevallen). Illustraties en een aanvullende Nederlands-Deense woordenlijst completeren het boekje. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018017973 | ISBN13: 9789018017972

 Duits<br>

ANWB Taalgidsen: Duits
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen.(Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018017981 | ISBN13: 9789018017989

 Engels<br>

ANWB Taalgidsen: Engels
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. De informatie in dit gidsje is geheel op Groot-Brittannie gericht. Nieuwe spelling. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 901801799X | ISBN13: 9789018017996

 Frans<br>

ANWB Taalgidsen: Frans
Een goede taalgids om je in Frankrijk op reis te behelpen is het boekje 'Frans onderweg' zeker. Na een korte inleiding die een elementaire basis legt voor inzicht in de taal, voor kennis van spraakkunst en uitspraak, kan de toerist vele belangrijke uitdrukkingen vinden op gebied van eten, drinken, tanken, medische hulp, winkelen, bank en PTT en dergelijke. De woordenlijst is ruim voldoende. Volmaakt kan zo'n boekje niet zijn, maar de toerist in Frankrijk kan er veel ellende mee voorkomen. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018007 | ISBN13: 9789018018009

 Grieks<br>

ANWB Taalgidsen: Grieks
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018015 | ISBN13: 9789018018016

 Hongaars<br>

ANWB Taalgidsen: Hongaars
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018023 | ISBN13: 9789018018023

 Italiaans<br>

ANWB Taalgidsen: Italiaans
Hoewel er doorgaans niet zoveel goeds te zeggen valt over boekjes die de reiziger willen helpen zich althans enigszins verstaanbaar te maken in Italie, maakt deze ANWB taalgids een verrassend goede indruk. De schrijfsters zelf beginnen al met het genre discutabel te stellen, zijn dan ook kritisch en weten hun taalaanbod behoorlijk grammaticaal te onderbouwen. Er is een duidelijke indeling in rubrieken en een goede woordenlijst Nederlands-Italiaans waarbij rekening is gehouden met de problemen die homoniemen voor de gebruiker kunnen oproepen. Van de lijst van gerechten met vertaling kan ook de ervaren liefhebber van de Italiaanse keuken nog wat leren. Veel ook over de auto en de motor, maar ook over het menselijk lichaam. Veel opschriften, ten slotte een lijst van afkortingen. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'Versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018031 | ISBN13: 9789018018030
 Kroatisch<br>

ANWB Taalgidsen: Kroatisch
De nieuwste ANWB-taalgids Kroatisch/Nederlands - Nederlands/Kroatisch is een uitstekende eerste hulp voor de Nederlandse toerist, die tijdens zijn vakantie via de Kroatische taal wil communiceren. Praktisch, compact van formaat, voorziet dit woordenboekje in de meest nodige woorden en uitdrukkingen - beginnend vanaf de grens, via trein, bus, vliegtuig of auto, naar overnachten, uitgaan, sport en recreatie. En net als de nieuwe edities voor de andere talen ook in deze nieuwe gids een rubriek 'Flirten en romantiek'. Een doelgerichte grammaticale inleiding zorgt voor een grammaticale basis. De laatste 150 bladzijden herhalen de gebruikte woorden in woordenboekvorm. Daarnaast per onderdeel kort maar zeer doelgericht informatie over etiquette, Kroatische gerechten, gebruiken. Ook het nieuwste communicatiemiddel, internet, komt uitvoerig aan bod. Kortom een aanwinst voor de Nederlandse toerist in Kroatie. (Biblion recensie, Dr E. Agoston-Nikolova)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 901801804X | ISBN13: 9789018018047

 Noors<br>

ANWB Taalgidsen: Noors
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018058 | ISBN13: 9789018018054

 Pools<br>

ANWB Taalgidsen: Pools
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van de andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018066 | ISBN13: 9789018018061

 Portugees<br>

ANWB Taalgidsen: Portugees
Een eenvoudig uitziend, maar betrouwbaar taalgidsje dat de Portugal-reiziger in de meest voorkomende situaties de helpende hand reikt in de vorm van pasklare zinnetjes en gangbare uitdrukkingen. De zinnen zijn niet al te lang en bevatten niet te veel grammaticale problemen. In zeer kort bestek worden voorin de grammatica en de uitspraakregels besproken. Terecht gaat de schrijver ervanuit, dat een verdere handreiking onontbeerlijk is en daarom wordt na ieder Portugees woord een benadering van de uitspraak volgens het Nederlandse klanksysteem weergegeven. Diverse onderwerpen zijn aangeduid met pictogrammen, wat het opzoeken enigszins vergemakkelijkt. Achterin het boekje staat ter completering een vrij uitgebreide woordenlijst Nederlands-Portugees. Gezien het handzame formaat en de schappelijke prijs is deze ANWB-uitgave letterlijk noch figuurlijk een zware belasting. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018074 | ISBN13: 9789018018078

 Spaans<br>

ANWB Taalgidsen: Spaans
Een handzaam taalgidsje dat de reiziger in Spanje in tal van situaties de helpende hand zal kunnen bieden door middel van pasklare zinnetjes en adequate uitdrukkingen. De zinnen zijn niet al te lang en bevatten zo weinig mogelijk grammaticale moeilijkheden. In zeer kort bestek worden voorin het boekje de grammatica en de uitspraakregels besproken. Na ieder Spaans woord wordt bovendien een benadering van de uitspraak volgens het Nederlands klanksysteem weergegeven (de stemhebbende th-klank logischerwijs als fonetisch teken). Diverse onderwerpen zijn verduidelijkt met tekeningen en schema's. Achterin het boekje staat ter completering een vrij uitgebreide woordenlijst (nieuwe spelling) Nederlands-Spaans. Ook is er een lijst toegevoegd van in Spanje veel gebruikte afkortingen. Het boekje wint aan aantrekkelijkheid door enkele illustraties. Gezien het prettige formaat en de schappelijke prijs zal deze ANWB-uitgave zeker zijn weg vinden bij het reizigerspubliek. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen.
(Biblion recensie, Redactie)

Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018082 | ISBN13: 9789018018085
 Tsjechisch<br>

ANWB Taalgidsen: Tsjechisch
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018090 | ISBN13: 9789018018092

 Turks<br>

ANWB Taalgidsen: Turks
Een heel handige taalondersteuning voor de toerist in Turkije: klein formaat altijd bij de hand, zeer praktisch en overzichtelijk ingedeeld. De inhoud begint met een duidelijke gebruiksaanwijzing en geeft goede uitleg over de opbouw van de taal. Aan bod komen o.a. algemene uitdrukkingen bij begroeting, op bezoek, telwoorden en de tijdsaanduiding. Voorts wordt er aangegeven wat te zeggen in situaties aan de grens, op de weg en bij het winkelen; hoe vind ik openbaar vervoer, eten en drinken en medische hulp. De illustraties zijn duidelijk en zeer handig, of er nu gepraat moet worden over de motor van de auto of het lichaam. Ook aan het Turkse bad, de kapper en de schoonheidssalon is gedacht. Achterin een beknopt woordenboek Turks-Nederlands en Nederlands-Turks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018104 | ISBN13: 9789018018108

 Zweeds<br>

ANWB Taalgidsen: Zweeds
Onder de reeksen toeristische conversatiegidsjes springt die van de ANWB er gunstig uit, zeker in deze nieuwe herziene en aangevulde editie. Hij biedt de traditionele inleidende overzichten en de thematische rubriekjes met voorbeeldzinnetjes en uitspraakindicaties, maar is telkens iets uitvoeriger en degelijker dan de meeste andere gidsjes. Tussendoor is er veel beknopte maar handige toeristische informatie. Er zijn gedetailleerde tekeningen van auto, fiets, tent, caravan en menselijk lichaam. Achterin verklarende woordenlijsten in beide richtingen. Een goed doordachte, praktijkgerichte reeks. In deze herziene editie zijn enkele rubriekjes toegevoegd, zoals 'Internet', 'Golf' en 'Wandelen'. Ook biedt de ANWB nu een rubriekje 'Flirten en romantiek', analoog aan het rubriekje 'versieren' in de recente edities van andere reeksen. Daar staat tegenover dat het handige kleurenkatern achterin is vervallen. (Biblion recensie, Redactie)
Paperback | 256 Pagina's | ANWB Uitgeverij Boeken
ISBN10: 9018018112 | ISBN13: 9789018018115

 

On-line Reisboekwinkel

 

Copyright 1999 - 2009 Jeugdvoetbaltips | Disclaimer Mail de webmaster 
Laatste upload op: 19 januari 2009